Graduation`97

(Graduation 97)

Pavlo Ostrikov
Ukraine | 2017 | 19 min. | Humor

Credits
Regie
Pavlo Ostrikov
Producent
Yury Minzyanov
Cast
Oleksandr Pozharsky, Lesya Ostrovska
Cinematografie
Kirill Shlyamin
Montage
Yevgen Golovanchuk
Scenarist
Pavlo Ostrikov

 

Contact
Olga Yurkevich

T: +38932532911