Half a Man

Kristina Kumric
Croatia | 2017 | 20 min. | Drama

Credits
Regie
Kristina Kumric
Producent
Vanja Jambrovic, Tibor Keser
Cast
Janja Avdagi?, Leonarda Živkovi?, Franjo Dijak, Marina Redžepovi?, Nikša Butijer, Igor Hamer, Jelena Kordi?
Cinematografie
Igor Zelic
Montage
Frano Homen
Scenarist
Maja Hrgovi?

 

Contact
Sanja Padjen