Het volledige programma wordt eind oktober bekendgemaakt.

The complete program will be announced at the end of October.